vineri, 16 martie 2012

„EU SUNT CALEA, ADEVĂRUL ŞI VIAŢA !”Binecuvîntaţi să fiţi în veci, amin !
Binecuvîntat să fii Doamne Dumnezeule pentru toate darurile tale !
Tată preabun, preasfînt şi preaplin de iubire, Doamne Dumnezeule, nu îţi cerem nimic, nu avem nevoie de nimic decît de Tine, pentru că, dacă te avem pe Tine avem Totul, pentru că TU eşti TOTUL, în veci, amin !

Ce frumos a grăit Isus: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa !”
Acesta este anul în care această propoziţie divină va fi dusă la bun sfîrşit, cu voia sfîntă. Vom intra în noul an 2013 cu săvîrşirea care a stat în faţa noastră, în Cartea Sfîntă, de mii de ani, dintotdeauna, spusă de Înţelepciunea Tatălui care este Fiul. Nici nu îmi vine să cred că totul se rezumă la această propoziţie divină.
Mulţumesc lui Dumnezeu că pot şi că am, pentru a putea dărui mai departe !

„Eu sunt Calea…!”
Fiecare dintre noi am apucat pe o cale, pe un drum plin de iniţieri, căpătate prin har divin sau prin diferite cursuri şi întîlniri. Calea, şi fiecare simiţi acest lucru dacă vă priviţi în inimă, se apropie de final. Finalul anului va fi finalul căii pe care fiecare dintre noi am mers.
Totul este deja înglobat în noi, este aici, se manifestă, se simte preaplinul, se simte suficienţa, atît cît este necesar vibraţional pentru aceste timpuri. Privim la cărţile noastre, la prietenii noştri, la diplome şi medalii, la certificări şi atestate şi ne dăm seama că…nu aveam nevoie de aşa ceva dacă era altfel. Un zîmbet apare în colţul gurii iar inima se declară mulţumită…ai ajuns aici, aşa trebuia ! Sărbătoreşte, mai este un pic şi începe nunta divină, alături de mirele care se apropie ! Ţineţi lămpaşele aprinse cu orice preţ, Lumina se vede mai bine ca…întunericul !
În final ne dăm seama că EL era calea, că dacă îl avem pe EL în inimă avem TOTUL, că tot ce am făcut am făcut în numele LUI.

„Eu sunt Adevărul…!”
În această perioadă Adevărul se manifestă mai puternic decît în oricare alte timpuri. Tot ce nu este bazat pe Adevăr se ruinează, îşi arată adevărata faţă pentru ca mai apoi să se regleze în Lumina Adevărului. Privim în jur, vedem situaţii de conflict internaţional şi naţional, vedem religii care se autoconsumă, vedem tipare care au fost întreţinute de minciună şi se distrug, vedem situaţii de criză şi ne gîndim la ce este mai rău.
Adevărul care vine nu se poate manifesta într-un mediu vibraţional aproape de zero aşa că, fiţi pe pace, Divinul permite ceea ce trebuie să se întîmple pentru ca hainele Mirelui să fie imaculate, să nu fie nici o pată care să întineze sărbătoarea.
Voi care ştiţi, fiţi pe pace, situaţia este dată pentru că minciuna nu mai poate să fie tolerată, nu mai poţi trăi sub acelaşi acoperiş cu Înşelătorul pentru că…suntem în 2012.

„Eu sunt Viaţa…!”
Dacă este bună Calea şi se manifestă numai în Adevăr, nimic nu mai opreşte Viaţa să triumfe. Dar nu Viaţa pe care o ştiţi şi v-aţi obişnuit cu ea !
După ce aţi luptat şi aţi ales o Cale bună, pentru fiecare, după ce aţi luptat ca Adevărul să se poată manifesta şi v-aţi umplut inima cu Sinceritate, lăsînd la o parte tot ce este minciună privind fix spre aceasta pînă s-a dizolvat cu totul în jurul vostru iată că Viaţa adevărată se manifestă.
Viaţa în Spirit este cea care începe să se manifeste şi se va manifesta în veacul vecilor, amin !
Nu-i aşa că este mai frumoasă Viaţa cînd Calea s-a sfîrşit şi sunteţi înconjuraţi de Adevăr ?

Să binecuvîntăm pe Tatăl pentru toate darurile sale, pentru Înţelepciunea sa şi pentru Iubirea sa !
Binecuvîntaţi să fiţi în veci, voi cei care aţi ales „Calea, Adevărul şi Viaţa…!”
Cînd vom fi pe Cale, vom trăi în Adevăr şi vom alege Viaţa…îl vom vedea şi simţi pe EL, nedefinirea, nemărginirea, nemanifestatul, neconceputul, nelimitatul, nerostitul şi neprivitul.
Vă mulţumesc pentru TOT !
Vlăduţ