sâmbătă, 22 august 2009

Cand Isus vorbeste...Iubirea se revarsa in inimi !


Nu fiţi asemenea gospodarului prost care a însămânţat în ogorul
său seminţe coapte, îngheţate şi putrezite. Şi toamna a venit şi
câmpul său nu a dat nimic. Şi mare a fost suferinţa sa. Ci fiţi
asemenea gospodarului care a însămânţat în ogorul său sămânţă
vie, şi al cărui ogor a dat spice vii de grâu, întorcându-i de o sută de
ori mai mult decât seminţele pe care le însămânţase. Pentru că vă
spun cu adevărat, să trăiţi numai din focul vieţii şi să nu vă pregătiţi
hrana cu focul morţii, care omoară hrana voastră, trupurile voastre
şi de asemenea spiritele voastre."
"Învăţătorule, unde este focul vieţii?", au întrebat unii dintre ei.
"În voi, în sângele vostru şi în trupurile voastre."
"Şi focul morţii?", au întrebat alţii.
"Este focul care arde în afara trupului vostru, care este mai
fierbinte decât sângele vostru. Cu acest foc al morţii voi vă gătiţi
hrana în casele şi în câmpiile voastre. Vă spun cu adevărat, acesta
este focul care va distruge hrana şi trupurile, tot aşa cum focul
răutăţii vă distruge gândurile, şi vă distruge sufletele. Pentru că
trupul vostru este ceea ce mâncaţi, iar spiritul vostru ceea ce
gândiţi. De aceea, nu mâncaţi nimic din ceea ce un foc mai mare
decât focul vieţii l-a distrus. De aceea, pregătiţi-vă şi mâncaţi toate
fructele copacilor, şi toate ierburile pământului, şi tot laptele
animalelor bune de mâncat. Pentru că toate acestea sunt hrănite şi
coapte de focul vieţii, toate sunt darul îngerilor Mamei noastre
Pământeşti. Dar nu mâncaţi nimic din ceea ce focul morţii îi dă gust,
pentru că acesta este lucrul lui Satana."
"Cum să ne coacem pâinea de fiecare zi fără foc, Învăţătorule?",
au întrebat câţiva cu mare uimire.
"Lăsaţi îngerii lui Dumnezeu să vă pregătească pâinea. Umeziţi-vă
grâul pentru ca îngerul apei să poată intra în el. Apoi puneţi-l la
aer pentru ca şi îngerul aerului să-l poată îmbrăţişa. Şi lăsaţi-l de
dimineaţă până seara la Soare pentru ca şi îngerul luminii Soarelui
să poată coborî asupra lui. Şi binecuvântările celor trei îngeri vor
face curând sămânţa vieţii să încolţească în grâul vostru.
Apoi zdrobiţi-vă grăuntele şi faceţi un aluat subţire, aşa cum au
făcut strămoşii voştri atunci când au plecat din Egipt, ţara sclaviei.
Puneţi-le înapoi la lumina Soarelui încă de la răsărit şi, când Soarele
se află la amiază, întoarceţi-le pe cealaltă parte pentru ca şi acolo
să fie îmbrăţişate de îngerul luminii Soarelui, şi lăsaţi-le astfel până
la apus, pentru că îngerii apei, aerului şi luminii Soarelui hrănesc şi
coc grâul în câmp şi tot aşa ei trebuie să vă coacă pâinea voastră. Şi
acelaşi Soare care cu focul vieţii, a făcut grâul să crească şi să se
coacă, trebuie să vă coacă pâine cu acelaşi foc. Pentru că focul
Soarelui dă viaţă grâului, pâinii şi trupului. Dar focul morţii omoară
grâul, pâinea şi trupul. Şi îngerii vii ai Dumnezeului viu servesc
numai pe oamenii vii. Pentru că Dumnezeu este Dumnezeu a tot ce
trăieşte şi nu Dumnezeu a ceea ce este mort.
Deci mâncaţi întotdeauna de la masa lui Dumnezeu: fructele
copacilor, grăuntele şi ierburile câmpului, laptele animalelor şi
mierea albinelor. Pentru că tot ce este în afară de acestea vine de la
Satana şi vă duce pe calea păcatelor şi a bolilor la moarte. Dar
hrana pe care o mâncaţi de pe masa îmbelşugată a lui Dumnezeu
dă putere şi tinereţe trupului vostru, şi niciodată nu veţi vedea
boala. Pentru că masa lui Dumnezeu l-a hrănit pe Matuselah din
vechime şi vă spun cu adevărat, dacă trăiţi aşa cum a trăit el,
atunci Dumnezeul celor vii vă va da şi vouă viaţă lungă pe Pământ,
aşa cum i-a dat lui.
Pentru că vă spun cu adevărat, Dumnezeul celor vii este mai
bogat decât toate bogăţiile Pământului şi masa Lui îmbelşugată este
mai bogată decât cel mai bogat ospăţ al oricărui om bogat de pe
Pământ. Mâncaţi de aceea toată viaţa voastră la masa Mamei
voastre Pământeşti şi niciodată nu veţi avea dorinţe. Şi când
mâncaţi la masa Ei, mâncaţi toate lucrurile exact aşa cum au fost
găsite pe masa Mamei Pământeşti. Nu gătiţi, nici nu amestecaţi
toate lucrurile unul cu celălalt, pentru ca măruntaiele voastre să nu
devină asemenea unor mocirle aburinde. Pentru că vă spun cu
adevărat, aceasta este spurcăciune în ochii Domnului.
Nu fiţi ca servitorul lacom, care întotdeauna la masa stăpânului
său mânca porţiile celorlalţi şi care devora totul el însuşi şi le
amesteca toate laolaltă în lăcomia lui. Şi văzând asta, stăpânul său
s-a mâniat pe el şi l-a alungat de la masă. Şi când toţi şi-au
terminat masa, el a amestecat tot ce rămăsese pe masă şi a chemat
pe servitorul lacom, spunând: 'Ia şi mănâncă toate acestea cu
porcii, pentru că locul tău este cu ei şi nu la masa mea.'
Luaţi seama de aceea şi nu spurcaţi cu tot felul de spurcăciuni
templul trupurilor voastre. Mulţumiţi-vă cu două sau trei feluri de
mâncare, pe care le veţi găsi întotdeauna pe masa Mamei voastre
Pământeşti. Şi nu vă doriţi să devoraţi toate lucrurile pe care le
vedeţi în jurul vostru. Pentru că vă spun cu adevărat, dacă
amestecaţi toate felurile de mâncare în trupul vostru, atunci pacea
trupului vostru va înceta şi războiul fără de sfârşit se va dezlănţui în
voi. Şi va fi şters de pe faţa Pământului tot aşa cum familiile şi
împărăţiile dezbinate lucrează spre distrugerea lor. Pentru că
Dumnezeul vostru este Dumnezeul păcii şi nu ajută niciodată
dezbinarea.
Invataturi Eseniene

2 comentarii:

mystery spunea...

frumos si interesant!

vlad clapa spunea...

Multumesc si sa ai numai Lumina Divina in jurul tau !