joi, 11 decembrie 2008

Cum să fii un mai bun partener pentru tine însuţi


1. Pot descoperi la orice vîrstă că sînt parte activă din tot ce mi se întîmplă.

2. Pot învăţa să nu mă complac în acuzaţii la adresa celuilalt sau în autoacuzaţii pentru tot ce mi se întîmplă în viaţă.

3. Dacă de la celălalt, de la ceilalţi sau din mediul înconjură­tor îmi parvine un eveniment, un cuvînt sau un act care reprezintă o violenţă pentru mine, îmi pot identifica trăi­rea si o pot înapoia celui care mi-a trimis-o, atunci cînd ceea ce mi-a trimis el nu îmi face bine

4. Dacă de la celălalt, de la ceilalţi sau din mediul înconjură­tor îmi parvine un eveniment, un cuvînt sau un act pe care le pot primi ca pe nişte cadouri sau ca pe o mulţumire, îmi revine misiunea de a le accepta şi de a le da curs în inte­rior. Libertatea mea interioară va fi cu atît mai mare, iar aceasta îmi va confirma resursele, îmi va împrospăta şi-mi va amplifica energiile. Este responsabilitatea mea să le fac să strălucească si să contribui astfel la alimentarea spaţiu­lui vieţii mele cu mai multă iubire.

5. De fiecare dată cînd îmi asum riscul de a adopta o poziţie, de a mă afirma, respectîndu-mă, îmi asum riscul de a fi di­ferit. Şi prin aceasta pot atinge anumite sensibilităţi, pot con­trazice anumite convingeri, pot pierde aprobarea sau girul celor din jur. Pot învăţa să mă împac cu singurătatea mea.

6. Îndrăznind să adresez cereri directe si deschise, accept în acelaşi timp să nu controlez răspunsul celuilalt, îmi asum deci riscul si libertatea de a primi acest răspuns, fie el po­zitiv sau negativ.

7. Trecînd de la reacţie la relaţie, îmi cresc posibilităţile de schimb.

8. Sprijinindu-mă pe cîteva instrumente capabile să favori­zeze comunicarea şi aplicînd cîteva reguli de igienă relaţională, devin mai coe­rent şi mai constant, pentru a dezvolta relaţii creative, îmi alimentez astfel dorinţa de viaţă din mine.

9. Îmi dezvolt si-mi măresc autonomia şi libertatea de fieca­re dată cînd învăţ să am grijă de propriile mele dorinţe sau sentimente, fără a i le impune celuilalt.

10. Dacă nu mai confund vinovăţia, culpabilizarea (care vine de la celălalt) şi autoculpabilizarea, mă ancorez mai bine în realitate şi, de asemenea, propun o legătură mai puţin parazitară, mai puţin apăsătoare şi mai puţin proiectivă asupra celuilalt.

11. Capacitatea de a-mi menţine orientarea va depinde de ri­goarea mea în a nu mă lăsa poluat de relaţii energofage (consumatoare de energie). Dar va depinde si de deschi­derea mea către a primi relaţiile energogene (creatoare de energie).

12. Dacă accept să descopăr că orice schimbare personală are un preţ pe care trebuie să-1 plătim, sub aspectul exigenţe­lor, al rigorii, al renunţărilor, al separării, al rupturii, mă voi apropia mai profund de divinul care există în mine şi voi confirma dimensiunea spirituală cu care coexist.

Cea mai rea singurătate nu este cînd eşti singur,

ci cînd eşti un prost tovarăş... pentru tine însuţi

Niciun comentariu: