marți, 17 martie 2009

PROIECTIA MINTII...FACE PERCEPTIA EXTERIORULUI


Lumea pe care o vedem nu face decât să reflecte propriul nostru

cadru de referinţă interior: ideile, dorinţele şi emoţiile dominante

din minţile noastre. "Proiecţia face percepţia". Mai întâi privim în

interior, hotărâm ce fel de lume vrem să vedem, iar apoi proiectăm

acea lume în afară, făcând din ea adevărul aşa cum noi îl vedem.

Noi o facem adevărată prin interpretările noastre care stabilesc ceea

ce vedem. Dacă folosim percepţia pentru a ne justifica propriile

greşeli - mânia, impulsurile de a ataca, lipsa de iubire, sub orice

formă ar apare - vom vedea o lume a răului, a distrugerii, a maliţiei,

invidiei şi disperării. Toate acestea trebuie să învăţăm a le ierta; nu

fiindcă noi suntem "buni" şi "caritabili", ci pentru că ceea ce vedem

nu este adevărat. Noi am distorsionat lumea prin propriile noastre

apărări contorsionate şi de aceea vedem ce nu există de fapt. Pe

măsură ce învăţăm să ne recunoaştem erorile perceptuale, învăţăm,

de asemenea, să le trecem cu vederea sau să le "iertăm". În acelaşi

timp, ne iertăm pe noi înşine, privind dincolo de conceptele noastre

distorsionate despre sine, către Sinele pe care l-a creat Dumnezeu

în noi, ca fiind noi înşine.

Păcatul este definit ca "lipsă de iubire". De vreme ce iubirea este

tot ce există, păcatul, aşa cum este văzut de Sfântul Spirit, este mai

degrabă o greşeală care trebuie corectată, decât un rău care trebuie

pedepsit. Sentimentul nostru de nepotrivire, slăbiciune şi

neîmplinire provine din puternica investiţie în "principiul penuriei"

care guvernează întreaga lume a iluziilor. Din aceste punct de

vedere, fiecare individ caută în alţii ceea ce simte că lipseşte în el

însuşi. El "iubeşte" pe altul pentru a căpăta ceva de la el. Aceasta

este de fapt ceea ce trece iubire în lumea viselor. Nu poate exista o

greşeală mai mare decât aceasta, pentru că iubirea este incapabilă

să ceară ceva.

Numai minţile se pot împreuna realmente, iar "ce a împreunat

Dumnezeu, omul nu poate despărţi". Oricum, adevărata unire este

posibilă numai la nivelul Minţii Christice şi nu a fost, de fapt,

pierdută niciodată. "Micul eu" caută să se mărească prin confirmare

externă, posesii externe, cât şi prin "iubire" externă. Sinele creat de

Dumnezeu nu are nevoie de nimic. Este de-a pururea împlinit,

ocrotit, iubit şi iubitor, căutând mai degrabă să împărtăşească decât

să dobândească; mai degrabă să extindă decât să proiecteze. Nu

are nevoi şi doreşte să se împreuneze cu ceilalţi, îndemnat de

mutuala lor conştienţă a abundenţei.

Relaţiile speciale ale lumii sunt distructive, egoiste şi copilăresc

de egocentrice. Cu toate acestea, dacă sunt predate Sfântului Spirit,

aceste relaţii pot deveni cele mai sfinte lucruri de pe pământ,

miracolele care arată calea întoarcerii în Cer. Lumea îşi foloseşte

relaţiile speciale ca pe o armă finală în sprijinul excluderii şi ca o

demonstraţie a separării. Sfântul Spirit le transformă în lecţii

perfecte de iertare şi de trezire din vis. Fiecare relaţie specială este

o ocazie de a lăsa percepţiile să fie vindecate şi erorile corectate.

Fiecare constituie o nouă şansă de a se ierta pe sine însuşi,

iertându-i pe ceilalţi. Şi fiecare devine o nouă invitaţie adresată

Sfântul Spirit şi aducerii aminte de Dumnezeu.

Curs de Miracole

Niciun comentariu: