miercuri, 4 martie 2009

ALBA CA ZAPADA SI CEI SAPTE PITICI...


Geniul lui Walt Disney a realizat din această poveste, un film care a avut un succes de necrezut în lumea întreagă, chiar şi la publicul cel mai sofisticat. Deşi destinat copiilor, adulţii au invadat sălile de cinema. De ce? Pentru că poveştile provin din cele mai vechi legende persane, indiene şi egiptene, care toate sunt bazate pe Adevăr. Albă ca Zăpada, micuţa prinţesă, are o maşteră, care este geloasă pe ea. Acelaşi personaj îl regăsim în "Cenuşăreasa". Aproa-pe toţi ne lovim de o maşteră crudă; PENTRU NOI, ACEASTA ESTE O FORMĂ DE GÎNDIRE NEGATIVĂ, PE CARE AM EDIFICAT-O ÎN SUBCONŞTIENTUL NOSTRU. Maştera, din gelozie, o îmbracă pe Albă ca Zăpada în zdrenţe şi o ţine ascunsă. TOATE FORMELE DE GÎNDIRE CRÎNCENĂ PRODUC ASUPRA NOASTRĂ ACELAŞI EFECT.

"Oglindă magică, tu, care eşti pe perete, spune-mi, care este cea mai frumoasă din ţară", întreabă în fiecare zi maştera. Oglinda îi răspunde: "O, Regină, oricît de frumoasă şi graţioasă ai fi, Albă ca Zăpada este cu mult mai frumoasă!". Nebună de furie, Regina hotărăşte ca unul dintre servitori s-o ducă pe Albă ca Zăpada în pădure şi s-o omoare. Totuşi, inima acestuia se înduioşează cînd fetiţa îl imploră s-o lase în viaţă. El se mulţumeşte s-o abandoneze în adîncul pădurii. Ori pădurea este plină de animale îngrozitoare: plină de capcane şi de mii de pericole. În disperarea ei, Albă ca Zăpada se prăbuşeşte pe pămînt, fără să aibă forţa de a se ridica. Dar iată că se petrece ceva extraordinar. Multe păsări şi animale mici, încîntătoare, avansează încetişor, formînd un cerc în jurul ei. Iepuraşi, veveriţe, căprioare, castori. Ea deschide ochii şi îi primeşte cu bucurie, atît sunt de frumoşi şi de gentili. După ce le spune povestea ei, toţi o conduc în căsuţa unde va putea locui. ACESTE ANIMALE DRAGUŢE SIMBOLIZEAZĂ INTUIŢIILE ŞI IMPULSURILE NOASTRE, ÎNTOTDEAUNA GATA SĂ NE AJUTE SĂ "IEŞIM DIN PĂDURE". Această căsuţă este a celor 7 pitici. Totul este în dezordine şi Albă ca Zăpada, împreună cu prietenii ei, încep să facă curat. Veveriţa şterge praful cu coada, păsările pun la locurile lor lucrurile aruncate peste tot, iar micul cerb îşi pune la dispoziţie coarnele, pentru cuier. Cînd cei 7 pitici, căutătorii de aur, se întorc de la lucru, sunt uimiţi de schimbările survenite în absenţa lor în căsuţă, şi, în cele din urmă, o descoperă pe Albă ca Zăpada, adormită în unul din paturile lor. A doua zi, ea le povesteşte ce i s-a întîmplat. Şi hotărăsc ca ea să rămînă cu ei. Le va face de mîncare şi va îngriji de casă. Albă ca Zăpada este foarte fericită. CEI ŞAPTE PITICI REPREZINTĂ FORŢELE PROTECTOARE, CARE NE ÎNCONJOARĂ. În acelaşi timp, maştera întreabă, din nou, oglinda, care-i răspunde: "Pe colină, în umbra pădurii verzi, acolo unde cei 7 pitici şi-au construit casa, Albă ca Zăpada şi-a găsit adăpost şi ea, Regină, este mai frumoasă decît tine!". Aceste cuvinte o înfurie pe Regină peste màsurà. Deghizată în vrăjitoare bătrînă, ea porneşte la drum, luînd cu ea un măr otrăvit, destinat lui Albă ca Zăpada. Ea o descoperă într-adevăr, în casa piticilor şi îi oferă mărul mare şi roşu, care pare atît de tentant şi de savuros. Dar prietenii ei, micile animale şi păsările, foarte neliniştiţi, SE STRĂDUIE S-O FACĂ PE ALBĂ CA ZĂPADA SĂ ÎNŢELEAGĂ CĂ NU TREBUIE SĂ-L ATINGĂ. Speriaţi, ei se agită în jurul ei, dar, Albă ca Zăpada nu poate rezista tentaţiei, ea muşcă din măr şi cade imediat secerată, cel puţin aşa credem. Atunci, toate animalele aleargă în căutarea piticilor, pentru a-i veni în ajutor. Dar, vai, este prea tîrziu, Albă ca Zăpada este fără suflare. Toţi prietenii ei, disperaţi, lasă în jos capetele, cu tristeţe. Dar, deodată apare Prinţul. El o sărută pe prinţesă, care revine la viaţă. Şi povestea se termină cu fraza tradiţională: "Ei s-au căsătorit şi au trăit foarte fericiţi". Cît despre maşteră, ea este luată de o furtună teribilă. VECHEA FORMĂ DE GÎNDIRE ESTE ANIHILATĂ ŞI DISPARE PENTRU TOTDEAUNA. PRINŢUL SIMBOLI-ZEAZĂ PLANUL DIVIN AL VIEŢII TALE. AJUNGE DOAR SĂ FII CONŞTIENT DE ACEASTA, PENTRU CA EXISTENŢA TA DEVINĂ FOARTE FERICITĂ.

Iată povestea care a captivat New Yorkul şi lumea întreagă. Să te strădui să descoperi ce formă de tiranie, maştera ta crudă exercită în subconştientul tău. Este probabil o convingere negativă, care se manifestă în toate problemele tale. Anumite persoane se plîng: "Ceea ce mi-ar fi favorabil, se întîmplă întotdeauna prea tîrziu". "Şi am lăsat să-mi scape atîtea ocazii!" Să nu ne lăsăm invadaţi de asemenea gînduri şi să repetăm neîncetat: "Eu sunt pe deplin conştient şi gata să percep orice adevăr din jocul vieţii.".

SA ÎNĂBUŞIM TOATE SUGESTIILE ÎNTRISTĂTOARE PE CARE NI LE ŞOPTEŞTE MAŞTERA CEA CRUDĂ.

PRINTR-O VIGILENŢĂ CONSTANTĂ, NOI NE VOM ELIBERA DE ORICE GÎNDIRE NEGATIVĂ.

NIMIC NU POATE ÎMPIEDICA, NIMIC NU POATE ÎNTÎRZIA MANIFESTAREA PLANULUI DIVIN, ÎN VIAŢA MEA.

LUMINA LUMINILOR INUNDA CĂRAREA MEA CU STRĂLUCIREA EI, ARĂTÎNDU-MI CALEA LARG DESCHISĂ A REUŞITEI.

Shinn

Niciun comentariu: