marți, 19 ianuarie 2010

Rugaciunea este ...
Totul are importanţă în univers; apariţia şi dispariţia unei flori sau a celei mai mici insecte produce
vibraţii infinite. "Nici o pasăre nu cade fără ştirea Tatălui", spune Evanghelia. Omul care, de pildă, cere propria sa vindecare sau a altei persoane iubite, ignoră consecinţele dorinţei sale: de fapt, omul nu poate cunoaşte niciodată ceea ce cere.
Dacă vindecarea pe care o cere este înscrisă în manuscrisul divin, va fi obţinută, nu pentru că a cerut-o, ci pentru că era necesară vieţii; dacă însă moartea este reclamată de viaţă, moartea va fi aceea care va veni. Înseamnă din această cauză că rugăciunea a fost făcută în zadar, că este inutilă?
Nicidecum: nimic nu este zadarnic sau inutil. Ea are însă alt scop decât cel pe care-l credem, iar acest scop constă în evoluţia noastră în viitor. Un înţelept spunea că important nu este atingerea scopului ci străbaterea căii care duce la acel scop.
Oricât de interesată ar fi rugăciunea, ea apropie pentru un moment creatura de Creatorul său şi din acest scurt contact, fiinţa devine mai bună şi mai purificată.
Comunicarea dintre Creator şi creatură nu este o pură iluzie: ea s-a stabilit odată cu prima noastră respiraţie şi nu a fost niciodată întreruptă. La un moment dat ea a produs rugăciunea.
În general, oamenii nu practică cu adevărat rugăciune. Rugăciunea lor nu este altceva decât un fel de a cerşi ajutor pentru satisfacerea efemerului. Oamenii când se roagă, fac în general legătură cu Zeii creaţi de ei, iar nu cu Dumnezeu, cu Marea Forţă.
Nivelul până la care se ridică rugăciunea depinde de vibraţia care i-a dat naştere: cu cât e mai impersonală, cu atât se înalţă mai sus, iar de la nivelul la care ajunge, primeşte răspunsul.
Adevărata rugăciune nu este cerşetorie, ci dragoste, încredere, dăruire; este legătura dintre Tată şi fiu, este conştiinţa comuniunii totale. De aceea, rugăciunea înseamnă pace interioară, linişte, încredere şi aşteptarea liniştită a răspunsului. 
Dumnezeu ne vorbeşte prin revelaţii şi prin toate creaturile Sale. Dar pentru ca rugăciunea să aibă efect este necesar să i se deschidă inima. Contactul cu Dumnezeu îl putem avea ori de câte ori ne aflăm în faţa creaturilor sale: flori, arbori, animale sau oameni.
Rugăciunile pot fi împărţite în 3 clase speciale:
În prima clasă intră unele rugăciuni având ca obiect bunuri terestre, obţinerea de avantaje fizice ca: îmbrăcăminte, bani, reuşită în afaceri, vindecări, etc.;
În a 2-a categorie intră cererile de creştere spirituală, de forţă, de înţelegere, cererile de ajutor intelectual şi moral, ca şi cererile de lumină interioară;
În a 3-a categorie se încadrează rugăciunile care nu cer nimic; ele constau în a medita asupra perfecţiunii divine şi în adorarea Divinităţii, într-o aspiraţie arzătoare de comuniune cu Dumnezeu.
Isus ne vorbeste prin Iakob Lorber

Niciun comentariu: