miercuri, 21 ianuarie 2009

Legea nu are favoriţi - toţi sunt egali.


De vreme ce există doar un singur Principiu de vindecare în Univers, rezultă că tratamentul fizic şi spiritual sunt extremele opuse ale aceluiaşi lucru. Prin cooperare inteligentă cu Legea Minţii, s-au obţinut vindecări complete şi permanente în maladii serioase ca: artrită, paralizie, cancer, hipertensiune arterială, afecţiuni cardiace, anemie, ulcer, epuizare nervoasă, diabet etc. Vindecările s-au realizat totdeauna prin intermediul unui practician - bărbat sau femeie obişnuiţi - care a reuşit să-şi însuşească o înţelegere clară a inflexibilităţii Legii şi care a realizat acea siguranţă interioară senină, că această Lege a Minţii “poate fi pusă în acţiune de oricine se preocupa de dezvoltarea sa proprie în cunoaşterea spirituală”, în aşa măsură încât ajunge să poată dirija acest flux de energie universală numit gândire, în direcţia vindecării.

Două extreme trebuiesc evitate: înfumurarea şi subestimarea de sine, ambele fiind dovada că mintea respectivului este centrată asupra sa, în loc de a fi îndreptată spre Marea Minte Creatoare. Practicianul trebuie să spună: "Marea Lege a Minţii este cea care vindecă" şi nu "Eu sunt un mare vindecător". El trebuie să aibă încredere desăvârşită în capacitatea sa de a vindeca, dar această credinţă trebuie să se sprijine întotdeauna şi total pe Mintea Divină şi nu pe intelectul său slab.

La cealaltă extremă este pacientul, care nu se încrede în sine şi se subestimează, spunându-şi: "Am o voinţă slabă" sau "o slabă educaţie" sau "nu am personalitate" sau "nu posed vocabular adecvat", "mi se pare inutil să cred că aş putea ajuta pe alţii sau pe mine însumi".

Unii practicieni, cu mari succese în domeniul vindecării, se dovedesc a fi oameni simpli, liniştiţi, fără să posede grade academice. Ei în schimb au o încredere de nezdruncinat în această Mare Lege a Minţii care vindecă. Ei au încetat de a se mai considera neînsemnaţi sau lipsiţi de educaţie şi s-au văzut că sunt posesori ai Minţii Divine, una cu această Minte Universală care face ca totul să pulseze de viaţă.

Credinţa nu este încredere oarbă. Adevărata credinţă presupune două lucruri: se bizuie pe înţelegerea inteligentă şi clară a Principiului Vindecării, plus o siguranţă interioară, calmă, în ceea ce priveşte Puterea care vindecă. Atâta vreme cât cunoaşterea şi încrederea în această Putere sunt mai mari decât propria-i teamă faţă de boala cu care este confruntat, el poate vindeca. Atunci când teama de boală întrece propria-i siguranţă în Putere, el nu va putea vindeca. Aceste condiţii sunt fundamentale în procesul de vindecare. Cele mai bune rezultate se obţin atunci când recunoaştem minunata Inteligenţă a Minţii şi ne ridicăm pe o treaptă mai sus în recunoaşterea faptului că acest Meşter Constructor - Mintea - lucrează sub dirijarea Spiritului. Concepem Spiritul ca fiind unicul Principiu Atotştiutor din întregul Univers, Mintea însăşi nefiind conştientă de sine. "Spiritul este Prima Cauză, este existent în sine şi are toată viaţa cuprinsă în sine". El are capacitatea de a voi sau de a alege. Actul original şi de început aparţine totdeauna Spiritului; acesta este preluat şi prelucrat în formă de către Minte, care este Subiectivul Universal.

Ne bucurăm complet şi ne bizuim pe infinita Inteligenţă a Minţii şi pe capacitatea ei de a executa orice avem de făcut, dar trebuie să recunoaştem că este schimbătoare în acţiunea ei, creând constructiv sau distrugând, conform alegerii făcute în gândirea noastră conştientă. Pe de altă parte, recunoaştem că Spiritul este neschimbător - Eternul Eu Sunt - sălăşluind totdeauna în Perfecţiune. Spiritul, deci, este acela după care ne formăm gândul. Spiritul se vede pe sine reflectat în Univers, neschimbat şi neschimbător. Când spunem că imperfecţiunea nu a fost niciodată în realitate în trup, ne ridicăm la punctul de vedere al Spiritului şi afirmăm ceea ce se vede întotdeauna de către Spirit, adică perfecţiunea eterna a omului. Aceasta o aducem noi la cunoştinţa Minţii şi cerem să se realizeze perfecţiunea văzută de Spirit şi pe care, în momentul în care ne-am curăţa de imagini false, o putem vedea şi noi.

Astfel, când facem tratament mental sau spiritual, observăm o ştergere a falsului tablou, pentru că nu se manifestă decât ceea ce vede Spiritul. Deci, vindecarea spirituală are caracter permanent, pe când simpla vindecare mentală ar putea sau nu să fie permanentă. Ceea ce s-a vindecat prin tratament spiritual nu mai revine - nu mai poate reveni deoarece a dispărut în eterna contemplare a Spiritului: "Nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele şi fărădelegile lor".
Bailles

Niciun comentariu: