sâmbătă, 24 ianuarie 2009

Rugăciunea
Prin rugăciune, putem intra in contact cu Marile Inteligenţe spirituale. Pentru a atinge starea de conectare cu ele este necesară o mare linişte interioară. Nimic nu trebuie să ne tulbure. Trebuie să coborâm adânc în noi înşine. Formele-gânduri pe care le creăm rugându-ne sunt cu atât mai eficace cu cât este mai pur si mai dezinteresat caracterul lor. De aceea, nu trebuie să ne rugăm pentru binele nostru, este un act egoist care nu serveşte decât la obţinerea unor bunuri temporare. Prin ruga dezinteresată, prin acceptarea sacrificiului, acţionăm in spiritul celor sfinte, voinţa noastră este conformă cu cea a Domnului. Chiar dacă ne rugăm pentru a obţine, la urma urmei, ceva pentru noi, este mult mai importantă conectarea directă la ceea ce este mai profund în noi. Ruga în comun dă o forţă deosebită formelor-gânduri astfel create, prin acumularea vibraţiilor mentale.
Cea mai cunoscută rugăciune este, probabil, „Tatăl nostru“, a cărei simplitate nu scade cu nimic forţa pe care o degajă.
Iată, pentru comparaţie, varianta originală din aramaică, care este de o frumuseţe deosebită:

Tatăl nostru carele eşti în ceruri
Mamă şi Tată a Cosmosului, Tu creezi tot ce mişcă în lumină.

Sfinţească-se numele Tău
Concentrează-Ţi lumina în noi.

Vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta
Creează împărăţia Ta de unitate acum, prin inimile înflăcărate şi mâinile dispuse să asculte

Precum în Cer aşa şi pe Pământ
Voinţa Ta unică apoi să acţioneze cu a noastră, aşa ca în toată lumea, la fel în toate formele.

Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi
Dă-ne ceea ce ne este necesar în fiecare zi în pâine şi înţelegere.

Şi iartă-ne nouă greşelile noastre aşa cum iertăm şi noi greşiţilor noştri.
Slăbeşte funiile greşelilor care ne leagă, aşa cum noi slăbim funiile pe care le-am pus pe alţii.

Căci a Ta e împărăţia
Noi unim Cerul cu Pământul. Ne îndeplinim adevărata menire.

Puterea şi slava, acum şi pururea şi în vecii vecilor
Ea reînnoieşte din veac în veac puterea şi dragostea de a acţiona.

Amin.
Ferm convinşi în nădejde şi credinţă, afirmăm aceasta cu toată fiinţa noastră.

Niciun comentariu: