vineri, 20 februarie 2009

Oamenii caută mereu originile începutului...


E greu de conceput un lucru fără origine. În ce-l priveşte pe om, acel început s-a produs atunci cînd a devenit conştient de identitatea lui separată. Cu asta, omul ce era Spirit, devine supus.

Noile relaţii dintre ştiinţă şi religie ne îngăduie să îndeplinim ceea ce ne-a fost făgăduit. Ele s-au şi materializat pentru cei pregătiţi să le primească.

Dumnezeu nu are forma unei fiinţe omeneşti. Dumnezeu este acea Putere Supremă Inteligentă, ce străbate fiecare formă şi fiecare atom din Univers. Cînd veţi înţelege că această Putere Supremă Inteligentă este plenar centralizată în forma noastră, deveniţi voi înşivă această Putere. Recunoscînd că această Putere acţionează în voi, veţi deveni efectiv această Putere. Orice individ este apt să devină această Putere. Împărăţia lui Dumnezeu, în care fiecare s-a născut şi, cînd toţi vor vedea şi vor şti aceasta, toţi vor face parte din Împărăţia lui Dumnezeu.
Spalding

Niciun comentariu: